Radio Focus - Oferta per marketing

282777_10150731771780585_396186025584_20042679_6304395_n
RADIO FOCUS 
e-mail: radiofocus@hotmail.com
Adresa: 
Përballë Postës së Tetovës
(Në afërsi të zyrave të PPD-së)

dep: Ohridska Banka
xhiro-llogaria: 530-0101010337-75
nr.tatimor: 4028008507445

Celulari per marketing 00 389 70 494 108


Oferta speciale për publicitet në Radio Focus

Radio Focus tashmë me shtrirje të valëve në Tetovë,Gostivar,Shkup,Kërçovë, Kumanovë me rrethinat dhe në pjesë te tjera,me një dëgjueshmëri të madhe në krejt botën nëpërmjet internetit (www.radiofocus.net), me muzikën më të zgjedhur dhe me emisione të shtrira gjatë 24 orëve,me reklama të përgatitura në mënyrën më profesionale,ju ofron publicitet shumë efikas dhe me ndikim të menjëhershëm në biznesin Tuaj.

Çmimet e reklamave në Radio FOCUS:

Çmimet për një javë - 20 euro

Çmimet për një muaj - 50 euro

Çmimet për 3 - muaj - 140 euro

Çmimet për 6 – muaj - 260 euro

Çmimet për 1 vit - 500 euro

Çmimet për publicitet në një emision (sponsorizime) - minimumi 500 den. 

Lajmërimet - 100 den një transmetim


Ju ftojmë për bashkëpunim .Për një publicitet specifik jemi të gatshëm edhe për marrëveshje të veçantë,sipas kërkesës Suaj,sepse për bisnese speciale kemi oferta speciale.

REKLAMONI NË RADIO FOCUS DHE SHIJONI SUKSESIN !